Seniorenraad (2)

een kort verslag van een bijeenkomst plaats gevonden 19 september jl.

– het verplaatsen van Het Hoge Veer naar de kern Bastion in Geertruidenberg is niet gedaan om de oudjes te pesten, maar is noodzakelijk vanwege een aantal redenen: geen geschikte locatie geen R`veer – huidige locatie is te klein en vanuit financieel oogpunt niet haalbaar, dit gezegd hebbende door dhr. Konings directeur van Het Hooge Veer. Najaar 2017 hoop men te starten en verwachten dat het nieuwe complex halfweg 2019 klaar zal zijn. De huidige aanleunwoningen, alsmede het kantoor en wijksteunpunt wil men behouden op de huidige locatie, maar dit is nog geen harde garantie dat dit zo blijft. In het nieuwe complex komen 24 beschermde woonplekken (4×6 personen) voor dementerenden, 5 zorghotel studio`s voor tijdelijk verblijven. daarnaast nog een 60 tal zorg woningen, waar men gezegd mag hebben dat echtparen, waarvan 1 persoon zorg nodig is, samen kunnen wonen, en dat een huisdier geen bezwaar is. Het nieuwe Hooge Veer komt te staan als u met de rug naar Stationsweg staat aan de linker zijde van het huidige lege veld, dus vanaf Stationsweg richting de Donge. Aan de rechte zijde blijft een strook over en is het de bedoeling dat hier een 50 tal grondgebonden woningen ( WSG ?) komen in de sociale huursfeer.

– alle aangeschreven supermarkten te weten: AH – Jumbo – Plus en Lidi hebben laten weten dat zij over een klantentoilet beschikken en dat zij bereid zijn om te helpen bij bijvoorbeeld het brengen van de boodschappen naar de auto.